trang chủ tin tức Hơn 430.000 phương tiện trượt đăng kiểm

Hơn 430.000 phương tiện trượt đăng kiểm

Tính đến hết tháng 11/2022, toàn quốc có gần 430.000 phương tiện xe cơ giới không đảm bảo ATKT & BVMT khi thực hiện kiểm định tại các TTĐK.

Theo số liệu thống kê từ Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến hết ngày 30/11/2022, tổng số lượt phương tiện kiểm định trên toàn quốc đạt hơn 4,3 triệu phương tiện, trong đó có hơn 3,8 triệu phương tiện đạt tiêu chuẩn ATKT & BVMT, gần 430 nghìn lượt phương tiện không đạt phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại.

gần 430.000 phương tiện trượt kiểm định lần đầu năm 2022

Tính hết tháng 11/2022 có 429.691 lượt phương tiện không đạt phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại

Đối với công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công tác kiểm định xe cơ giới, trong năm 2022, Phòng Kiểm định xe cơ giới đã phối hợp với Trung tâm tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm tổ chức tập huấn cho: 2 lớp đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao (với 106 học viên), 6 lớp đăng kiểm viên xe cơ giới (với 296 học viên), 3 lớp nhân viên nghiệp vụ (với 188 học viên), 2 lớp thẩm định xe cơ giới cải tạo (với 35 học viên).

Ngoài ra đã cấp mới và cấp lại 644 Giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới và đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao.

(Theo xe.baogiaothong.vn)