trang chủ tin tức Top 10 mẫu xe 2 cửa Mỹ có giá trị nhất lịch sử

Top 10 mẫu xe 2 cửa Mỹ có giá trị nhất lịch sử

Dưới đây là 10 mẫu coupe thể thao hai cửa (cơ bắp) của Mỹ đáng giá nhất từng sản xuất trong lịch sử mà Trang Slash Gear đã bầu chọn.

Top 10 mẫu xe cơ bắp Mỹ đáng giá nhất lịch sử- Ảnh 1.

1. AMC SC/Rambler (giá bán 43.000 USD).

Top 10 mẫu xe cơ bắp Mỹ đáng giá nhất lịch sử- Ảnh 2.

2. Buick Grand National (giá bán 100.000 USD).

Top 10 mẫu xe cơ bắp Mỹ đáng giá nhất lịch sử- Ảnh 3.

3. Ford Thunderbird Turbo Coupe (45,000 USD).

Top 10 mẫu xe cơ bắp Mỹ đáng giá nhất lịch sử- Ảnh 4.

4. Buick GSX.

Top 10 mẫu xe cơ bắp Mỹ đáng giá nhất lịch sử- Ảnh 5.

5. Studebaker GT Hawk R2 (giá bán 10.000 - 20.000 USD).

Top 10 mẫu xe cơ bắp Mỹ đáng giá nhất lịch sử- Ảnh 6.

6. AMC Hornet SC/360 (30.000 - 50.000 USD).

 
 
 
Top 10 mẫu xe cơ bắp Mỹ đáng giá nhất lịch sử- Ảnh 7.

7. Oldsmobile Hurst/Olds (giá bán 30.000 USD).

Top 10 mẫu xe cơ bắp Mỹ đáng giá nhất lịch sử- Ảnh 8.

8. Mercury Cougar (giá bán 21.745 USD).

Top 10 mẫu xe cơ bắp Mỹ đáng giá nhất lịch sử- Ảnh 9.

9. Dodge Demon 340 (giá bán 25.000 - 50.000 USD).

Top 10 mẫu xe cơ bắp Mỹ đáng giá nhất lịch sử- Ảnh 10.

10. Ford Torino (giá bán 20.000 USD).

(Theo xe.baogiaothong.vn)